MENU

Vi som hyresvärd är ansvariga för att tillhandahålla en brandvarnare i Ert boende. Det är däremot Ni som hyresgäst som ansvarar för att kontinuerligt kontrollera att den fungerar, byta batteri samt rengöra densamma. Rengöring kan göras med dammsugare och kontroll av funktionen genom att trycka på knappen på brandvarnaren och höra att den piper. Skulle brandvarnaren inte fungera vid kontroll, vänligen felanmäl detta till oss för åtgärd/byte av brandvarnare.