MENU

Bredband

Alla våra fastigheter är anslutna till BKOs öppna stadsnät.

BKO står för Bodens Kommunikationsoperatör och är ett gemensamt bolag bildat av fastighetsägarna i Boden. Syftet är att ge ökad valfrihet för Er som hyresgäster då ni kan välja mellan flera olika tjänstleverantörer inom bredband, TV och telefoni.

För närmare information gå in på www.bko.se eller ring 0921-20 11 00.